Pop - Up prodavnice

Glavna karakteristika “pop up” prodavnica je upravo njihovo vremenski ograničeno poslovanje – radnja se otvara na dva ili tri meseca ili čak na samo mesec dana, a bilo je primera i “vikend prodavnica”. Uške koje poseduje za transport omogućava veoma lako prenošenje sa mesta na mesto. Inovativan i moderan dizajn.​